Voorwaarden onderzoek

Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. De onderzoeksgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en alleen in anonieme gecodeerde vorm. De sleutel voor deze gegevens is in het bezit van de onderzoeker en zal niet uit handen worden gegeven. 

Vrijwilligheid
Als je nu besluit af te zien van deelname aan dit experiment, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor je hebben. Als je tijdens het onderzoek zelf besluit jouw medewerking te staken, zal dat eveneens op geen enkele wijze gevolg voor je hebben. Tevens kun je 24 uur na dit onderzoek alsnog jouw toestemming intrekken, om gebruik te maken van jouw gegevens. Je kunt jouw medewerking dus te allen tijde staken zonder opgaaf van reden. Mocht je jouw medewerking staken, of achteraf, zij het binnen 24 uur, je toestemming intrekken, dan zullen jouw gegevens worden verwijderd uit onze bestanden en vernietigd. 

Nadere inlichtingen
Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kun je je wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker, Iris den Haan. Iris is te bereiken via iris@pacoverpakkingen.nl.

Toestemmingsverklaring
Bij het invullen van de enquête stem je ermee in dat je bovenstaande informatie hebt gelezen en begrepen en geef je toestemming voor deelname aan het onderzoek en gebruik van de daarmee verkregen gegevens. Je behoudt daarbij het recht om zonder opgaaf van reden deze instemming weer in te trekken. Tevens behoud je het recht op ieder door jou gewenst moment te stoppen met het onderzoek.