Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de eigenaar: de eigenaar van de website;

• gebruik(en): alle denkbare handelingen;

• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

• Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

• De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

• De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

• Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten